Istorija

1947. godine osnovana su železničko građevinska preduzeća br.1 - 14, koja su bila u sastavu Generalne direkcije JDŽ sa zadatkom obnove ratom porušenih starih i izgradnje novih železničkih pruga. Železničko građevinska preduzeća (ŽGP) broj 1 i 12 iz Sarajeva se formiraju u samostalnu radnu organizaciju ŽGP Sarajevo. Svoju delatnost ŽGP SARAJEVO je obavljao preko organizovanih celina, koje su kasnije postale samostalna preduzeća, a od koji je jedna i ŽGP "BEOGRAD".

ŽGP GP "Beograd" je osnovano 1967.godine u Beogradu kao uprava gradnje Beograd, a od 1971.godine posluje kao samostalno preduzeće. Od 01.06.2006.godine preduzeće je privatizovano.

Delatnost

Osnovna delatnost preduzeća je izgradnja, rekonstrukcija i sanacija mostova i tunela, sanacija kosina, izgradnja armirano betonskih galerija,sanacija klizišta i drugih građevinskih konstrukcija na putevima i železnicama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Preduzeće se bavi i izvođenjem radova u visokogradnji. Za navedene radove preduzeće poseduje licencu Ministarstva građevinarsktva, saobraćaja i infrastrukture za izvođenje navedenih radova.

U krugu preduzeća postoji fabrika betona za proizvodnju, transport i ugradnju svih vrsta betona. U poslednjih pet godina, od privatizacije, ulagano je u obnavljanje i proširenje mehanizacije i opreme, te preduzeće sada između ostalog poseduje i: 3 kamiona kipera, 2 automiksera za beton kapaciteta 7 i 9m3, kombinovanu mašinu tipa New Holland, bager sa 4 ruke tipa New Holland, rovokopač Nissan, buldozer, utovarivač, Carmix, mini univerzalni utovarivač BobCAT, 5 agregata, 3 vibro ploče, 5 kompresora, sekačicu za asfalt i beton.

Preduzeće trenutno ima 65 zaposlenih.